Kuvvet, esneklik ve bütüncül sağlık gelişiminde bilinen en hızlı eğitim. Şehir insanının hayatı bir taraftan stres, kirli hava, su ve sağlıksız yiyecekler; bir taraftan koruyucu hekimliği göz ardı eden, ilaç tedavilerine odaklanmış, ticarileşmiş bir tıp anlayışı/uygulaması; diğer taraftan öğrenilmesi/düzenli uygulanması zor, zahmetli, pahalı ve/veya etkileri marjinal kalan bazı öğretiler ya da sportif faaliyetlerin etkisi altında sürmektedir.

İhtiyacımız Olan Nedir

  • Zihnimizi ve bedenimizi zorlamayan,
  • İlk uygulamalardan başlayarak olumlu etkilerini hissedeceğimiz,
  • Günlük yaşamımıza ara vermeden sürdürebileceğimiz,
  • Kolay öğreneceğimiz ve öğretebileceğimiz,
  • Bilimsel esaslara dayalı,
  • Beden ve ruh sağlığını üst düzeye çıkaran,
  • Hem koruyan hem iyileştiren,
  • Kendi kendimize idame ettirebileceğimiz,
  • Genç-yaşlı, sporcu-hasta tüm bireyleri kapsayan bir sistem.

Iso-chi, spor ve felsefenin en ileri birleşimi. Grandmaster Dr. William Cheung’un chi-kung ve Çin tıbbı ilkeleri temelinde kristalize ettiği binlerce yıllık bir öğreti.