Sporcularımızdan 38 kg Doruk Bakırcı ve +66 kg Alpcan Dağdeviren 3. oldu; 40 kg Ilgın Mutluer 5. olmuşlardır. Sporcularımıza ve organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ederiz.